لازمه حضور موفق در یک مصاحبه شغلی، بکارگیری نکات و راهکارهای موفقیت در مصاحبه و نیز پاسخگویی مناسب به سؤالات عمومی-روانشناسی و سوالات تخصصی-حرفه ای است. تمام این موارد در قالب پکیج های موفقیت در مصاحبه حضوری استخدامی برای شما گنجانده شده است.

+ پکیج های موفقیت در مصاحبه، مجموعه ای از نکات و راهکارها، سوالات عمومی، روانشناسی، تخصصی و حرفه ای هستند که به صورت ویژه برای یک مصاحبه خاص گردآوری شده اند.

+ پکیج شما را از سردرگمی‌ جستجوی سوالات و منابع مختلف برای مصاحبه نجات می‌دهد و دقیقا همان سوالاتی را در اختیار شما می‌گذارد که باید برای مصاحبه پیش رو مطالعه کنید.

+ علاوه بر این بهای پرداختی شما برای پکیج کمتر ار زمانی است که شما بخواهید به صورت جداگانه سوالات عمومی و  روانشناسی و تخصصی را خریداری نمایید.

در این بخش برای شما پکیج عمومی موفقیت (ویژه کلیه رشته ها و مشاغل) و نیز پکیج های تخصصی موفقیت (ویژه رشته و مشاغل حسابداری و مالی، حسابرسی، بانکی، مالیاتی) را آماده نموده ایم.

با   مطالعه پکیج، صفر تا صد آمادگی لازم برای حضور در جلسه مصاحبه را کسب می کنید، با اطمینان خاطر پا به جلسه مصاحبه می گذارید و با پاسخگویی مناسب و دقیق، به سوی موفقیت در مصاحبه تخصصی پیش می روید.


پکیج های موفقیت در مصاحبه

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

فول پکیج طلایی موفقیت در مصاحبه حضوری حسابداری و مالی ( نکات + سوالات + پاسخ های تشریحی)

135,000 108,000 تومان

فول پکیج طلایی شامل هشت محصول ویژه است که شما را از هر نظر برای حضوری موفق در مصاحبه استخدامی حسابداری و مالی و مشاغل مربوط آماده می‌کند. در این پکیج نکات مصاحبه و راهکارهای موفقیت در آن ، سوالات عمومی و روانشناسی و نیز سوالات تخصصی حسابداری، حسابرسی، بانکی و مالیاتی در مصاحبه های حضوری بخش های دولتی و خصوصی با پاسخ های تشریحی برای شما گردآوری شده است. نکات و راهکارهای موفقیت در مصاحبه در قالب 59 نکته و سوالات عمومی و روانشناسی به تعداد 99 سوال برای شما آماده شده است. سوالات تخصصی نیز شامل سوالات تخصصی حسابداری بخش دولتی و خصوصی، سوالات حسابرسی، سوالات بانکی و سوالات مالیاتی مجموعا به تعداد 719 سوال می باشد. این پکیج شما را از سردرگمی‌ جستجوی سوالات و منابع مختلف برای مصاحبه نجات می‌دهد و دقیقا همان مطالب و سوالاتی را در اختیار شما می‌گذارد که برای موفقیت در مصاحبه حضوری حسابداری و مالی و مشاغل مربوط به آن نیاز دارید.در ادامه جزئیات کامل این پکیج استثنایی به شما معرفی شده است. در نظر داشته باشید که می توانید هر کدام از هشت محصول ویژه را به صورت جداگانه خرید و دریافت نمایید.


پکیج عمومی موفقیت در مصاحبه حضوری استخدامی (نکات + سوالات + پاسخ های تشریحی)

30,000 26,000 تومان

در این پکیج، نکات و راهکارهای موفقیت در مصاحبه و سوالات عمومی، روانشناسی و شغلی در مصاحبه حضوری به همراه پاسخ های تشریحی برای شما گردآوری شده است. این نکات باید در تمام مصاحبه های شغلی رعایت شوند و سوالات نیز ممکن است در تمام مصاحبه های شغلی پرسیده شوند، بنابراین مطالعه آن برای مصاحبه ادارت دولتی - شرکتهای خصوصی - بانک ها و... ضروری است. موفقیت در مصاحبه ارتباط مستقیمی با مواردی از قبیل رزومه نویسی صحیح - رعایت نکات با اهمیت قبل و حین و بعد از مصاحبه - پوشش مناسب و زبان بدن - در نظر گرفتن بایدها و نبایدهای مصاحبه دارد که در قالب 59 نکته برای شما عنوان شده است. سوالات عمومی و روانشناسی مصاحبه اغلب از سه دسته سوالات شخصی و تحصیلی - سوالات سازمانی و شناخت آن - سوالات روانشناسی و شغلی مطرح می شود که به تفکیک و به تعداد 99 سوال برای شما آماده شده است. ضمناً چنانچه خود را برای مصاحبه حسابداری و مالی، حسابرسی، بانکی، مالیاتی آماده می کنید، سوالات تخصصی در مصاحبه حضوری مصاحبه های فوق نیز در سایر فایلهای موفقیت در مصاحبه برای شما گردآوری شده است و در منوی سوالات تخصصی مصاحبه قابل مشاهده هستند.


پکیج موفقیت در مصاحبه حضوری بانک (نکات + سوالات + پاسخ های تشریحی)

48,000 41,000 تومان

در این پکیج، نکات مصاحبه و راهکارهای موفقیت در آن ، سوالات عمومی، روانشناسی و شغلی و سوالات تخصصی بانکی در مصاحبه حضوری بانک با پاسخ های تشریحی برای شما گردآوری شده است. بکارگیری این نکات و مطالعه این سوالات در تمام مصاحبه های بانک های دولتی و خصوصی ضروری است. نکات و راهکارهای موفقیت در مصاحبه از قبیل رزومه نویسی صحیح - نکات با اهمیت قبل و حین و بعد از مصاحبه - پوشش مناسب و زبان بدن - بایدها و نبایدهای مصاحبه در قالب 59 نکته برای شما عنوان شده است. سوالات عمومی، روانشناسی و روانشناسی نیز که در مصاحبه بانک بسیار حائز اهمیت می باشند به تعداد 99 سوال به همراه تست های شخصیت شناسی برای شما آماده شده است. سوالات تخصصی بانکی نیز شامل سوالاتی از بانکداری، تجهیز منابع، تخصیص منابع، بانکداری الکترونیک، چک و سفته و قوانین و مقررات مربوطه می باشد که مجموعا حاوی 104 سوال ارائه شده است. این پکیج شما را از سردرگمی‌ جستجوی سوالات و منابع مختلف برای مصاحبه بانک نجات می‌دهد و دقیقا همان مطالب و سوالاتی را در اختیار شما می‌گذارد که برای موفقیت در مصاحبه حضوری بانک به آن نیاز دارید.


پکیج موفقیت در مصاحبه حضوری حسابداری بخش دولتی (نکات + سوالات + پاسخ های تشریحی)

64,000 54,000 تومان

در این پکیج، نکات مصاحبه و راهکارهای موفقیت در آن، سوالات عمومی و روانشناسی و سوالات تخصصی حسابداری نهادهای دولتی در مصاحبه حضوری با پاسخ های تشریحی برای شما گردآوری شده است. بکارگیری این نکات و مطالعه این سوالات در تمام مصاحبه های دستگاه های اجرایی (ادارات دولتی، سازمان ها و شرکتهای دولتی) ضروری است. نکات و راهکارهای موفقیت در مصاحبه از قبیل رزومه نویسی صحیح - نکات با اهمیت قبل و حین و بعد از مصاحبه - پوشش مناسب و زبان بدن - بایدها و نبایدهای مصاحبه در قالب 59 نکته برای شما عنوان شده است. سوالات عمومی و روانشناسی شامل سه دسته سوالات شخصی - سوالات سازمانی و سوالات روانشناسی می باشد که به تعداد 99 سوال برای شما آماده شده است. سوالات تخصصی نیز شامل سوالات عمومی حسابداری و سوالات تخصصی حسابداری نهادهای دولتی و مقررات مربوطه می باشد که مجموعا حاوی 221 سوال ارائه شده است. این پکیج شما را از سردرگمی‌ جستجوی سوالات و منابع مختلف برای مصاحبه نجات می‌دهد و دقیقا همان مطالب و سوالاتی را در اختیار شما می‌گذارد که برای موفقیت در مصاحبه حضوری حسابداری بخش دولتی به آن نیاز دارید.


پکیج موفقیت در مصاحبه حضوری حسابداری بخش خصوصی ( نکات + سوالات + پاسخ های تشریحی)

82,000 67,000 تومان

در این پکیج، نکات مصاحبه و راهکارهای موفقیت در آن، سوالات عمومی و روانشناسی و سوالات تخصصی حسابداری شرکتهای خصوصی در مصاحبه حضوری با پاسخ های تشریحی برای شما گردآوری شده است. بکارگیری این نکات و مطالعه این سوالات در تمام مصاحبه های موسسات، سازمانها و شرکتهای خصوصی ضروری است. نکات و راهکارهای موفقیت در مصاحبه از قبیل رزومه نویسی صحیح - نکات با اهمیت قبل و حین و بعد از مصاحبه - پوشش مناسب و زبان بدن - بایدها و نبایدهای مصاحبه در قالب 59 نکته برای شما عنوان شده است. سوالات عمومی و روانشناسی شامل سه دسته سوالات شخصی - سوالات سازمانی و سوالات روانشناسی می باشد که به تعداد 99 سوال برای شما آماده شده است. سوالات تخصصی نیز شامل سوالات عمومی حسابداری و سوالات تخصصی حسابداری شرکتهای خصوصی و مقررات مربوطه و همچنین سوالات مالیاتی و مقررات مربوطه  مجموعا به تعداد 378 سوال می باشد. این پکیج شما را از سردرگمی‌ جستجوی سوالات و منابع مختلف برای مصاحبه نجات می‌دهد و دقیقا همان مطالب و سوالاتی را در اختیار شما می‌گذارد که برای موفقیت در مصاحبه حضوری حسابداری بخش خصوصی به آن نیاز دارید.