تخصصی (حسابداری و حسابرسی)

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

سوالات تخصصی حسابداری بخش دولتی در مصاحبه حضوری ( آپدیت 1402 ) + پاسخ های تشریحی

49,000 تومان

در این فایل، سوالات عمومی و تخصصی حسابداری بخش دولتی و مقررات مربوطه در مصاحبه حضوری به همراه پاسخ های تشریحی بر اساس آخرین قوانین و مقررات، آیین نامه، مصوبات، بخشنامه و استانداردها در سال 1402 برای شما گردآوری شده است. این سوالات ممکن است در تمام مصاحبه های دستگاه های اجرایی پرسیده شوند، بنابراین مطالعه آن برای مصاحبه ادارات دولتی، سازمان ها و شرکتهای دولتی، ضروری است. سوالات عمومی و تخصصی حسابداری اغلب از "اصول، مفاهیم و استانداردهای حسابداری" - "حسابداری دولتی و قوانین مربوطه" - "بودجه ریزی و مفاهیم آن" - "استانداردهای حسابداری بخش عمومی" - "حقوق و مزایا در بخش دولتی" - "مالیات و بیمه در بخش دولتی" - "اطلاعات عمومی، مباحث روز و سایر موضوعات" - "آفیس ورد و اکسل" مطرح می شود که به تفکیک و به تعداد 239 سوال برای شما آماده شده است. سوالات عمومی و روانشناسی و شغلی و سوالات تخصصی سایر سازمان ها در مصاحبه حضوری نیز در سایر فایل های موفقیت در مصاحبه برای شما گردآوری شده است.


سوالات تخصصی حسابداری شرکتهای خصوصی در مصاحبه حضوری ( آپدیت 1402 ) + پاسخ های تشریحی

59,000 تومان

در این فایل، سوالات عمومی و تخصصی حسابداری شرکتهای خصوصی و مقررات مربوطه در مصاحبه حضوری بر اساس آخرین قوانین و مقررات، آیین نامه، مصوبات، بخشنامه و استانداردها در سال 1401 به همراه پاسخ های تشریحی برای شما گردآوری شده است. مطالعه این سوالات برای مصاحبه موسسات، سازمانها و شرکتهای خصوصی، ضروری است. سوالات عمومی و تخصصی حسابداری اغلب از "اصول، کلیات و مفاهیم حسابداری" - "استانداردهای حسابداری" - "خرید و فروش" - "دریافت و پرداخت (خزانه داری)" - "حقوق و دستمزد" - "بیمه تأمین اجتماعی" - "حسابداری بهای تمام شده (تولیدی)" - "تحریر دفاتر قانونی" - "مالیات" و "آفیس ورد و اکسل و نرم‌افزارهای حسابداری و سامانه های مرتبط" مطرح می شود که به تفکیک و به تعداد 320 سوال آماده شده است. همچنین سوالات عمومی روانشناسی و سوالات تخصصی سایر سازمان ها در مصاحبه حضوری، در سایر فایل های موفقیت در مصاحبه برای شما گردآوری شده است.


سوالات تخصصی حسابرسی و نظارتی در مصاحبه حضوری ( آپدیت 1401 ) + پاسخ های تشریحی

36,000 تومان

در این فایل، سوالات تخصصی حسابرسی و نظارتی و مقررات مربوطه در مصاحبه حضوری بر اساس آخرین قوانین و مقررات، آیین نامه، مصوبات، بخشنامه و استانداردها در سال 1401 به همراه پاسخ های تشریحی برای شما گردآوری شده است. این سوالات ممکن است در تمام مصاحبه های حسابرسی بخش دولتی و خصوصی پرسیده شوند، بنابراین مطالعه آن برای مصاحبه دستگاه های دولتی و موسسات خصوصی فعال در حوزه حسابرسی، ضروری است. سوالات تخصصی حسابرسی و نظارتی و مقررات مربوطه در مصاحبه ممکن است در راستای همان مباحث آزمون (چنانچه از طریق آزمون به مصاحبه دعوت شده باشید) یا متفاوت از آن باشند و اغلب از مباحث "حسابرسی" - "استانداردهای حسابرسی" - "نظارت" - "قوانین و مقررات مربوطه" و نیز به صورت اختصاصی از سازمان هایی همچون "دیوان محاسبات" - "سازمان حسابرسی" - "سازمان بازرسی" مطرح می شود که به تفکیک و به تعداد 154 سوال برای شما آماده شده است. سوالات عمومی و روانشناسی و شغلی و سوالات تخصصی حسابداری بخش دولتی و خصوصی در مصاحبه حضوری نیز در سایر فایل های موفقیت در مصاحبه برای شما گردآوری شده است و در قسمت محصولات مرتبط قابل مشاهده هستند.


دسته‌بندی