تخصصی (مالیاتی)

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

سوالات تخصصی مالیاتی در مصاحبه حضوری ( آپدیت 1401 ) + پاسخ های تشریحی

34,000 تومان

در این فایل، سوالات تخصصی مالیاتی و مقررات مربوطه در مصاحبه حضوری به همراه پاسخ های تشریحی بر اساس آخرین قوانین و مقررات، آیین نامه، مصوبات، بخشنامه ها در سال 1401 برای شما گردآوری شده است. این سوالات ممکن است در مصاحبه سازمان امور مالیاتی و مصاحبه شرکتهای خصوصی و برخی دستگاه های اجرائی پرسیده شوند. سوالات تخصصی مالیاتی و مقررات مربوطه در مصاحبه ممکن است در راستای همان مباحث آزمون استخدامی یا متفاوت از آن باشند و اغلب از "اصول، کلیات و مفاهیم مالیات" - "مالیات بر ارزش افزوده" - "مالیات بر درآمد حقوق" - "مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی" - "مالیات بر درآمد مشاغل" - "پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان" - "گزارش معاملات فصلی" - "نرم افزار و سامانه های مالیاتی" - "قوانین و مقررات مربوطه" و به صورت اختصاصی از "سازمان امور مالیاتی" مطرح می شود که به تفکیک و به تعداد 187 سوال برای شما آماده شده است. سوالات عمومی حسابداری و سوالات تخصصی حسابداری سایر سازمان ها در مصاحبه حضوری نیز در سایر فایل های موفقیت در مصاحبه برای شما گردآوری شده است و از طریق منوی اصلی سایت قابل مشاهده هستند.


دسته‌بندی