لازمه حضور موفق در یک مصاحبه شغلی، بکارگیری نکات و راهکارهای موفقیت در مصاحبه و نیز پاسخگویی مناسب به سؤالات عمومی-روانشناسی و سوالات تخصصی-حرفه ای است.

+  نکات و راهکارهای موفقیت در مصاحبه شامل نوع رفتار، پوشش، بیان، بایدها و نبایدها و... که دارای اهمیت بسیاری می باشند. رفتن به جلسه مصاحبه آمادگی‌ها، مهارت‌ها و آداب مخصوص به خود را می‌طلبد و باید با دقت به کار  گرفته شوند.

+ سؤالات عمومی-روانشناسی شامل سوالاتی از سوابق شخصی و تحصیلی، ویژگیهای روانشناسی و شغلی، تست ها و سوالات روانشناسی و... که ممکن است در تمام مصاحبه های شغلی مورد سوال واقع شوند و باید برای آنها آماده باشید. مصاحبه کنندگان با  طرح سوالاتی فریبنده برای آشکارسازی عیب و ایرادی در شما، می‌توانند یک  دنیا اطلاعات را از شما بیرون بکشند. این شمایید که با پاسخگویی مناسب، مصاحبه کننده را  متقاعد می کنید که حداکثر امتیاز را برایتان در نظر  بگیرد.

+ سوالات تخصصی-حرفه ای با توجه رشته تحصیلی و شغل مورد درخواست مطرح می شوند. چنانچه برای این سوالات آماده نباشید، ممکن است جواب‌های بی‌ربط بدهید یا بدتر از آن، دروغ بگویید و تلاش کنید به  هر قیمتی، مصاحبه کننده را راضی نگه دارید و در نتیجه برتری خود را از دست بدهید. اگر قبل از مصاحبه به این سوالات فکر کرده باشید و پاسخ آنها را  یافته و تمرین کرده باشید، بی شک از بقیه رقبا جلو خواهید بود و ضرر  نخواهید کرد.

در این بخش برای شما نکات و راهکارهای موفقیت در مصاحبه و نیز سؤالات عمومی-روانشناسی و سوالات تخصصی-حرفه ای احتمالی مصاحبه را قرار داده ایم و مناسبترین جواب آنها را نیز تشریح کرده ایم.

با  مطالعه این نکات و سوالات آمادگی لازم برای حضور در جلسه مصاحبه را کسب می کنید، با  اطمینان خاطر پا به جلسه مصاحبه می گذارید و با پاسخگویی مناسب و دقیق، به  سوی موفقیت در مصاحبه تخصصی پیش می روید.نکات و سوالات مصاحبه

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

نکات و راهکارهای موفقیت در مصاحبه حضوری استخدامی

17,000 تومان

در این فایل، نکات و راهکارهای موفقیت در مصاحبه حضوری استخدامی برای شما گردآوری شده است. این نکات باید در تمام مصاحبه های شغلی رعایت شوند. بنابراین مطالعه و بکارگیری این نکات برای مصاحبه ادارت دولتی - شرکتهای خصوصی - بانک ها و... ضروری است. موفقیت در مصاحبه ارتباط مستقیمی با مواردی از قبیل رزومه نویسی صحیح - رعایت نکات با اهمیت قبل و حین و بعد از مصاحبه - پوشش مناسب و زبان بدن - در نظر گرفتن بایدها و نبایدهای مصاحبه و ... دارد که در قالب 59 نکته برای شما عنوان شده است. سوالات عمومی و روانشناسی و همچنین سوالات تخصصی (حسابداری و مالی، حسابرسی، بانکی، مالیاتی) در مصاحبه حضوری نیز در سایر فایل ها برای شما گردآوری شده است و در منوی وبسایت قابل مشاهده هستند.


سوالات عمومی و روانشناسی و شغلی مصاحبه حضوری استخدامی + پاسخ های تشریحی

21,000 تومان

در این فایل، سوالات عمومی، روانشناسی و شغلی در مصاحبه حضوری به همراه پاسخ های تشریحی برای شما گردآوری شده است. این سوالات ممکن است در تمام مصاحبه های شغلی پرسیده شوند، بنابراین مطالعه آن برای مصاحبه ادارت دولتی - شرکتهای خصوصی - بانک ها و... ضروری است. سوالات عمومی و روانشناسی مصاحبه اغلب از سه دسته سوالات شخصی و تحصیلی - سوالات سازمانی و شناخت آن - سوالات روانشناسی و شغلی مطرح می شود که به تفکیک و به تعداد 99 سوال به همراه پرسشنامه شخصیت شناسی 60 و 240 سوالی نئو برای شما آماده شده است. چنانچه خود را برای مصاحبه حسابداری و مالی، حسابرسی، بانکی، مالیاتی آماده می کنید، سوالات تخصصی در مصاحبه حضوری مصاحبه های فوق نیز در سایر فایل های موفقیت در مصاحبه برای شما گردآوری شده است و در منوی سوالات تخصصی مصاحبه قابل مشاهده هستند.


سوالات تخصصی بانکی در مصاحبه حضوری ( آپدیت 1401 ) + پاسخ های تشریحی

36,000 تومان

در این فایل، سوالات رواشناسی و شغلی و تخصصی بانک و مقررات مربوطه در مصاحبه حضوری به همراه پاسخ‌های تشریحی بر اساس آخرین قوانین و مقررات، آیین نامه، مصوبات، بخشنامه و دستورالعمل ها در سال 1401 برای شما گردآوری شده است. این سوالات ممکن است در مصاحبه‌های بخش بانکی پرسیده شوند، بنابراین مطالعه آن برای مصاحبه بانکهای دولتی و خصوصی ضروری است. سوالات تخصصی بانکی مقررات آن در مصاحبه  ممکن است در راستای همان مباحث آزمون (چنانچه از طریق آزمون به مصاحبه دعوت شده باشید) یا متفاوت از آن باشند و اغلب از "روانشناسی و شغلی بانک" - "بانکداری" - "تجهیز منابع (سپرده ها)" - "تخصیص منابع (تسهیلات)" - "بانکداری الکترونیک" - "چک و سفته" و "اطلاعات عمومی و مباحث روز" و قوانین و مقررات مربوطه مطرح می‌شود که به تفکیک و به تعداد 176 سوال برای شما آماده شده است. سوالات شخصی و روانشناسی عمومی و نیز سوالات عمومی و تخصصی حسابداری در سایر فایل های موفقیت در مصاحبه برای شما گردآوری شده است و در منوی سایت قابل مشاهده هستند.


سوالات تخصصی حسابداری بخش دولتی در مصاحبه حضوری ( آپدیت 1402 ) + پاسخ های تشریحی

49,000 تومان

در این فایل، سوالات عمومی و تخصصی حسابداری بخش دولتی و مقررات مربوطه در مصاحبه حضوری به همراه پاسخ های تشریحی بر اساس آخرین قوانین و مقررات، آیین نامه، مصوبات، بخشنامه و استانداردها در سال 1402 برای شما گردآوری شده است. این سوالات ممکن است در تمام مصاحبه های دستگاه های اجرایی پرسیده شوند، بنابراین مطالعه آن برای مصاحبه ادارات دولتی، سازمان ها و شرکتهای دولتی، ضروری است. سوالات عمومی و تخصصی حسابداری اغلب از "اصول، مفاهیم و استانداردهای حسابداری" - "حسابداری دولتی و قوانین مربوطه" - "بودجه ریزی و مفاهیم آن" - "استانداردهای حسابداری بخش عمومی" - "حقوق و مزایا در بخش دولتی" - "مالیات و بیمه در بخش دولتی" - "اطلاعات عمومی، مباحث روز و سایر موضوعات" - "آفیس ورد و اکسل" مطرح می شود که به تفکیک و به تعداد 239 سوال برای شما آماده شده است. سوالات عمومی و روانشناسی و شغلی و سوالات تخصصی سایر سازمان ها در مصاحبه حضوری نیز در سایر فایل های موفقیت در مصاحبه برای شما گردآوری شده است.


سوالات تخصصی حسابداری شرکتهای خصوصی در مصاحبه حضوری ( آپدیت 1402 ) + پاسخ های تشریحی

59,000 تومان

در این فایل، سوالات عمومی و تخصصی حسابداری شرکتهای خصوصی و مقررات مربوطه در مصاحبه حضوری بر اساس آخرین قوانین و مقررات، آیین نامه، مصوبات، بخشنامه و استانداردها در سال 1401 به همراه پاسخ های تشریحی برای شما گردآوری شده است. مطالعه این سوالات برای مصاحبه موسسات، سازمانها و شرکتهای خصوصی، ضروری است. سوالات عمومی و تخصصی حسابداری اغلب از "اصول، کلیات و مفاهیم حسابداری" - "استانداردهای حسابداری" - "خرید و فروش" - "دریافت و پرداخت (خزانه داری)" - "حقوق و دستمزد" - "بیمه تأمین اجتماعی" - "حسابداری بهای تمام شده (تولیدی)" - "تحریر دفاتر قانونی" - "مالیات" و "آفیس ورد و اکسل و نرم‌افزارهای حسابداری و سامانه های مرتبط" مطرح می شود که به تفکیک و به تعداد 320 سوال آماده شده است. همچنین سوالات عمومی روانشناسی و سوالات تخصصی سایر سازمان ها در مصاحبه حضوری، در سایر فایل های موفقیت در مصاحبه برای شما گردآوری شده است.


سوالات تخصصی حسابرسی و نظارتی در مصاحبه حضوری ( آپدیت 1401 ) + پاسخ های تشریحی

36,000 تومان

در این فایل، سوالات تخصصی حسابرسی و نظارتی و مقررات مربوطه در مصاحبه حضوری بر اساس آخرین قوانین و مقررات، آیین نامه، مصوبات، بخشنامه و استانداردها در سال 1401 به همراه پاسخ های تشریحی برای شما گردآوری شده است. این سوالات ممکن است در تمام مصاحبه های حسابرسی بخش دولتی و خصوصی پرسیده شوند، بنابراین مطالعه آن برای مصاحبه دستگاه های دولتی و موسسات خصوصی فعال در حوزه حسابرسی، ضروری است. سوالات تخصصی حسابرسی و نظارتی و مقررات مربوطه در مصاحبه ممکن است در راستای همان مباحث آزمون (چنانچه از طریق آزمون به مصاحبه دعوت شده باشید) یا متفاوت از آن باشند و اغلب از مباحث "حسابرسی" - "استانداردهای حسابرسی" - "نظارت" - "قوانین و مقررات مربوطه" و نیز به صورت اختصاصی از سازمان هایی همچون "دیوان محاسبات" - "سازمان حسابرسی" - "سازمان بازرسی" مطرح می شود که به تفکیک و به تعداد 154 سوال برای شما آماده شده است. سوالات عمومی و روانشناسی و شغلی و سوالات تخصصی حسابداری بخش دولتی و خصوصی در مصاحبه حضوری نیز در سایر فایل های موفقیت در مصاحبه برای شما گردآوری شده است و در قسمت محصولات مرتبط قابل مشاهده هستند.


سوالات تخصصی مالیاتی در مصاحبه حضوری ( آپدیت 1401 ) + پاسخ های تشریحی

34,000 تومان

در این فایل، سوالات تخصصی مالیاتی و مقررات مربوطه در مصاحبه حضوری به همراه پاسخ های تشریحی بر اساس آخرین قوانین و مقررات، آیین نامه، مصوبات، بخشنامه ها در سال 1401 برای شما گردآوری شده است. این سوالات ممکن است در مصاحبه سازمان امور مالیاتی و مصاحبه شرکتهای خصوصی و برخی دستگاه های اجرائی پرسیده شوند. سوالات تخصصی مالیاتی و مقررات مربوطه در مصاحبه ممکن است در راستای همان مباحث آزمون استخدامی یا متفاوت از آن باشند و اغلب از "اصول، کلیات و مفاهیم مالیات" - "مالیات بر ارزش افزوده" - "مالیات بر درآمد حقوق" - "مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی" - "مالیات بر درآمد مشاغل" - "پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان" - "گزارش معاملات فصلی" - "نرم افزار و سامانه های مالیاتی" - "قوانین و مقررات مربوطه" و به صورت اختصاصی از "سازمان امور مالیاتی" مطرح می شود که به تفکیک و به تعداد 187 سوال برای شما آماده شده است. سوالات عمومی حسابداری و سوالات تخصصی حسابداری سایر سازمان ها در مصاحبه حضوری نیز در سایر فایل های موفقیت در مصاحبه برای شما گردآوری شده است و از طریق منوی اصلی سایت قابل مشاهده هستند.