مشاغل حسابداری، مالی، حسابرسی

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

فول پکیج طلایی موفقیت در مصاحبه حضوری حسابداری و مالی ، آپدیت 1401 ( نکات + سوالات + پاسخ های تشریحی)

212,000 170,000 تومان

فول پکیج طلایی شامل شش محصول ویژه است که شما را از هر نظر برای حضوری موفق در مصاحبه های استخدامی حسابداری و مالی و مشاغل مربوط آماده می‌کند. در این پکیج نکات مصاحبه و راهکارهای موفقیت در آن ، سوالات عمومی و روانشناسی و نیز سوالات تخصصی حسابداری، حسابرسی، بانکی و مالیاتی در مصاحبه های حضوری بخش های دولتی و خصوصی بر اساس آخرین قوانین و مقررات و  استانداردها در سال 1401 با پاسخ های تشریحی برای شما گردآوری شده است. نکات و راهکارهای موفقیت در قالب 59 نکته، سوالات عمومی و روانشناسی به تعداد 99 سوال و سوالات تخصصی نیز شامل سوالات تخصصی حسابداری بخش دولتی و خصوصی، حسابرسی، بانکی و مالیاتی مجموعا به تعداد 889 سوال می باشد. این پکیج شما را از سردرگمی‌ جستجوی سوالات و منابع مختلف برای مصاحبه نجات می‌دهد و دقیقا همان مطالب و سوالاتی را در اختیار شما می‌گذارد که برای موفقیت در مصاحبه های حضوری حسابداری و مالی و مشاغل مربوط به آن نیاز دارید.در ادامه جزئیات کامل این پکیج استثنایی به شما معرفی شده است. در نظر داشته باشید که می توانید هر کدام از شش محصول ویژه را به صورت جداگانه خرید و دریافت نمایید.


پکیج موفقیت در مصاحبه حضوری حسابداری بخش دولتی آپدیت 1401 (نکات + سوالات + پاسخ های تشریحی)

84,000 72,000 تومان

در این پکیج، نکات مصاحبه و راهکارهای موفقیت در آن، سوالات عمومی روانشناسی و سوالات تخصصی حسابداری نهادهای دولتی در مصاحبه حضوری با پاسخ های تشریحی بر اساس آخرین قوانین و مقررات، آیین نامه، مصوبات بخشنامه و استانداردها در سال 1401 گردآوری شده است. بکارگیری نکات و مطالعه سوالات در مصاحبه های دستگاه های اجرایی (ادارات دولتی، سازمان ها و شرکتهای دولتی) ضروری است. نکات و راهکارهای موفقیت در مصاحبه از قبیل رزومه نویسی صحیح - نکات با اهمیت قبل و حین و بعد از مصاحبه - پوشش مناسب و زبان بدن - بایدها و نبایدهای مصاحبه در قالب 59 نکته برای شما عنوان شده است. سوالات عمومی و روانشناسی شامل سه دسته سوالات شخصی - سوالات سازمانی و سوالات روانشناسی  به تعداد 99 سوال و سوالات تخصصی نیز شامل سوالات عمومی حسابداری و سوالات تخصصی حسابداری نهادهای دولتی و مقررات مربوطه مجموعا به تعداد 239 سوال ارائه شده است. این پکیج شما را از سردرگمی‌ جستجوی سوالات و منابع مختلف برای مصاحبه نجات می‌دهد و دقیقا همان مطالب و سوالاتی را در اختیار شما می‌گذارد که برای موفقیت در مصاحبه حضوری حسابداری بخش دولتی به آن نیاز دارید.


پکیج موفقیت در مصاحبه حضوری حسابداری بخش خصوصی آپدیت 1401 ( نکات + سوالات + پاسخ های تشریحی)

94,000 80,000 تومان

در این پکیج، نکات مصاحبه و راهکارهای موفقیت در آن، سوالات عمومی و روانشناسی و سوالات تخصصی حسابداری شرکتهای خصوصی در مصاحبه حضوری بر اساس آخرین قوانین و مقررات، آیین نامه، مصوبات بخشنامه و استانداردها در سال 1401 با پاسخ های تشریحی برای شما گردآوری شده است. بکارگیری این نکات و مطالعه این سوالات در تمام مصاحبه های موسسات، سازمانها و شرکتهای خصوصی ضروری است. نکات و راهکارهای موفقیت در مصاحبه از قبیل رزومه نویسی صحیح- نکات با اهمیت قبل و حین و بعد از مصاحبه - پوشش مناسب و زبان بدن - بایدها و نبایدهای مصاحبه در قالب 59 نکته برای شما عنوان شده است. سوالات عمومی و روانشناسی شامل سه دسته سوالات شخصی - سوالات سازمانی و سوالات روانشناسی به تعداد 99 سوال و سوالات تخصصی نیز شامل سوالات عمومی حسابداری و سوالات تخصصی حسابداری شرکتهای خصوصی و مقررات مربوطه مجموعا به تعداد 320 سوال می باشد. این پکیج شما را از سردرگمی‌ جستجوی سوالات و منابع مختلف برای مصاحبه نجات می‌دهد و دقیقا همان مطالب و سوالاتی را در اختیار شما می‌گذارد که برای موفقیت در مصاحبه حضوری حسابداری بخش خصوصی به آن نیاز دارید.


دسته‌بندی