عمومی و روانشناسی (تمام مشاغل و رشته ها)

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

نکات و راهکارهای موفقیت در مصاحبه حضوری استخدامی

17,000 تومان

در این فایل، نکات و راهکارهای موفقیت در مصاحبه حضوری استخدامی برای شما گردآوری شده است. این نکات باید در تمام مصاحبه های شغلی رعایت شوند. بنابراین مطالعه و بکارگیری این نکات برای مصاحبه ادارت دولتی - شرکتهای خصوصی - بانک ها و... ضروری است. موفقیت در مصاحبه ارتباط مستقیمی با مواردی از قبیل رزومه نویسی صحیح - رعایت نکات با اهمیت قبل و حین و بعد از مصاحبه - پوشش مناسب و زبان بدن - در نظر گرفتن بایدها و نبایدهای مصاحبه و ... دارد که در قالب 59 نکته برای شما عنوان شده است. سوالات عمومی و روانشناسی و همچنین سوالات تخصصی (حسابداری و مالی، حسابرسی، بانکی، مالیاتی) در مصاحبه حضوری نیز در سایر فایل ها برای شما گردآوری شده است و در منوی وبسایت قابل مشاهده هستند.


سوالات عمومی و روانشناسی و شغلی مصاحبه حضوری استخدامی + پاسخ های تشریحی

21,000 تومان

در این فایل، سوالات عمومی، روانشناسی و شغلی در مصاحبه حضوری به همراه پاسخ های تشریحی برای شما گردآوری شده است. این سوالات ممکن است در تمام مصاحبه های شغلی پرسیده شوند، بنابراین مطالعه آن برای مصاحبه ادارت دولتی - شرکتهای خصوصی - بانک ها و... ضروری است. سوالات عمومی و روانشناسی مصاحبه اغلب از سه دسته سوالات شخصی و تحصیلی - سوالات سازمانی و شناخت آن - سوالات روانشناسی و شغلی مطرح می شود که به تفکیک و به تعداد 99 سوال به همراه پرسشنامه شخصیت شناسی 60 و 240 سوالی نئو برای شما آماده شده است. چنانچه خود را برای مصاحبه حسابداری و مالی، حسابرسی، بانکی، مالیاتی آماده می کنید، سوالات تخصصی در مصاحبه حضوری مصاحبه های فوق نیز در سایر فایل های موفقیت در مصاحبه برای شما گردآوری شده است و در منوی سوالات تخصصی مصاحبه قابل مشاهده هستند.


دسته‌بندی