در نوشته قبلی فرایند استخدام در بخش های دولتی و خصوصی و بانکی برای شما  تشریح شد. اکنون می خواهیم روند مصاحبه تخصصی را برای شما تشریح کنیم. مواردی که در اینجا گفته شده بر اساس تجربیات مصاحبه‌های استخدامی در آزمون های استخدامی سنوات اخیر است و به احتمال فراوان در استخدامی های اخیر نیز همین روند دنبال می شود. با این حال ممکن است در جزییات کار تفاوت‌هایی وجود داشته باشد اما کلیت کار همان است که در ادامه بیان شده است.


در بسیاری از دستگاه های اجرایی و پس از برگزاری آزمون، نتایج قبولی اغلب یک تا سه ماه پس از برگزاری آزمون اعلام می شود. تعداد قبول شدگان اعلامی دو تا سه برابر ظرفیت استخدام است. به عنوان مثال چنانچه ظرفیت استخدام در یک شغل محل 5 نفر باشد، تعداد قبول شدگان 10 تا 15 نفر خواهد بود و از بین این نفرات پس از برگزاری مصاحبه تخصصی، 5 نفر که بیشترین امتیاز را در مجموع آزمون و مصاحبه تخصصی کسب کرده اند، پذیرفته می شوند. اما پس از اعلام نتایج آزمون، دستگاه مربوطه از شما می خواهد که فرم مربوط به اطلاعات فردی و تحصیلی و مهارت ها و سوابق و... به همراه مدارک مورد نیاز  را از طریق مراجعه حضوری و یا ارسال پستی به آن دستگاه تحویل دهید. یک تا دو ماه به بررسی مدارک ارسالی داوطلبان اختصاص خواهد یافت و بعد از بررسی مدارک ممکن است داوطلبی به دلیل عدم رعایت شرایط عمومی و اختصاصی آزمون علیرغم قبولی در آزمون به مصاحبه دعوت نشود و بدون انجام مصاحبه رد شود. داوطلبانی که مدارک آنها مورد تایید واقع شود، مطابق برنامه زمانبندی اعلامی توسط دستگاه به جلسه مصاحبه دعوت خواهند شد. در برخی از دستگاه های اجرایی و شرکتهای خصوصی نیز ممکن است فرم اطلاعات فردی و تحصیلی و مهارت ها و سوابق در همان جلسه مصاحبه در اختیار شما قرار گیرد. 

حال که به جلسه مصاحبه دعوت شده اید، علاوه بر فرمهای فوق، فرم دیگری ممکن است در ابتدا یا پایان مصاحبه در اختیار شما قرار گیرد که شامل یک سری سوالات تستی روانشناسی جهت ارزیابی ویژگی های شخصیتی شماست که باید به آنها پاسخ دهید (ممکن است شما پشت یک سیستم کامپیوتری بنشینید و به سوالات آن پاسخ دهید). برای این منظور اغلب از تست های شخصیت شناسی نئو استفاده می شود.

در ادامه به اتاق یا اتاق هایی هدایت می‌شوید که مصاحبه کنندگان حضور دارند و آماده اند در حوزه های زیر سوالاتی از شما بپرسند. شما ضمن رعایت نکات مصاحبه به این سوالات پاسخ می دهید:

 

در مصاحبه بخش دولتی تیم مصاحبه کننده اغلب شامل سه تا پنج نفر و در بخش خصوصی شامل نفرات کمتری است که هرکدام در حوزه مربوط به خود از شما سوالاتی می پرسند و به شما امتیاز می دهند. این امتیازات با هم جمع می شود و مجموع نمره شما را در مصاحبه تشکیل می دهد.