تخصصی (مالیاتی)

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

سوالات تخصصی مالیاتی در مصاحبه حضوری + پاسخ های تشریحی

17,000 تومان

در این فایل، سوالات تخصصی مالیاتی و مقررات مربوطه در مصاحبه حضوری به همراه پاسخ های تشریحی برای شما گردآوری شده است. این سوالات ممکن است در مصاحبه سازمان امور مالیاتی و مصاحبه شرکتهای خصوصی پرسیده شوند. سوالات تخصصی مالیاتی و مقررات مربوطه در مصاحبه ممکن است در راستای همان مباحث آزمون (چنانچه از طریق آزمون به مصاحبه دعوت شده باشید) یا متفاوت از آن باشند و اغلب از "اصول، کلیات و مفاهیم مالیات" - "مالیات بر ارزش افزوده" - "مالیات بر درآمد حقوق" - "مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی" - "مالیات بر درآمد مشاغل" - "گزارش معاملات فصلی" - "نرم افزار و سامانه های مالیاتی" - "قوانین و مقررات مربوطه" و به صورت اختصاصی از "سازمان امور مالیاتی" مطرح می شود که به تفکیک و به تعداد 163 سوال برای شما آماده شده است. سوالات عمومی حسابداری و سوالات تخصصی حسابداری سایر سازمان ها در مصاحبه حضوری نیز در سایر فایل های موفقیت در مصاحبه برای شما گردآوری شده است و از طریق منوی اصلی سایت قابل مشاهده هستند.


دسته‌بندی