مشاغل حسابداری، مالی، حسابرسی

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

فول پکیج طلایی موفقیت در مصاحبه حضوری حسابداری و مالی ( نکات + سوالات + پاسخ های تشریحی)

135,000 108,000 تومان

فول پکیج طلایی شامل هشت محصول ویژه است که شما را از هر نظر برای حضوری موفق در مصاحبه استخدامی حسابداری و مالی و مشاغل مربوط آماده می‌کند. در این پکیج نکات مصاحبه و راهکارهای موفقیت در آن ، سوالات عمومی و روانشناسی و نیز سوالات تخصصی حسابداری، حسابرسی، بانکی و مالیاتی در مصاحبه های حضوری بخش های دولتی و خصوصی با پاسخ های تشریحی برای شما گردآوری شده است. نکات و راهکارهای موفقیت در مصاحبه در قالب 59 نکته و سوالات عمومی و روانشناسی به تعداد 99 سوال برای شما آماده شده است. سوالات تخصصی نیز شامل سوالات تخصصی حسابداری بخش دولتی و خصوصی، سوالات حسابرسی، سوالات بانکی و سوالات مالیاتی مجموعا به تعداد 719 سوال می باشد. این پکیج شما را از سردرگمی‌ جستجوی سوالات و منابع مختلف برای مصاحبه نجات می‌دهد و دقیقا همان مطالب و سوالاتی را در اختیار شما می‌گذارد که برای موفقیت در مصاحبه حضوری حسابداری و مالی و مشاغل مربوط به آن نیاز دارید.در ادامه جزئیات کامل این پکیج استثنایی به شما معرفی شده است. در نظر داشته باشید که می توانید هر کدام از هشت محصول ویژه را به صورت جداگانه خرید و دریافت نمایید.


پکیج موفقیت در مصاحبه حضوری حسابداری بخش دولتی (نکات + سوالات + پاسخ های تشریحی)

64,000 54,000 تومان

در این پکیج، نکات مصاحبه و راهکارهای موفقیت در آن، سوالات عمومی و روانشناسی و سوالات تخصصی حسابداری نهادهای دولتی در مصاحبه حضوری با پاسخ های تشریحی برای شما گردآوری شده است. بکارگیری این نکات و مطالعه این سوالات در تمام مصاحبه های دستگاه های اجرایی (ادارات دولتی، سازمان ها و شرکتهای دولتی) ضروری است. نکات و راهکارهای موفقیت در مصاحبه از قبیل رزومه نویسی صحیح - نکات با اهمیت قبل و حین و بعد از مصاحبه - پوشش مناسب و زبان بدن - بایدها و نبایدهای مصاحبه در قالب 59 نکته برای شما عنوان شده است. سوالات عمومی و روانشناسی شامل سه دسته سوالات شخصی - سوالات سازمانی و سوالات روانشناسی می باشد که به تعداد 99 سوال برای شما آماده شده است. سوالات تخصصی نیز شامل سوالات عمومی حسابداری و سوالات تخصصی حسابداری نهادهای دولتی و مقررات مربوطه می باشد که مجموعا حاوی 221 سوال ارائه شده است. این پکیج شما را از سردرگمی‌ جستجوی سوالات و منابع مختلف برای مصاحبه نجات می‌دهد و دقیقا همان مطالب و سوالاتی را در اختیار شما می‌گذارد که برای موفقیت در مصاحبه حضوری حسابداری بخش دولتی به آن نیاز دارید.


پکیج موفقیت در مصاحبه حضوری حسابداری بخش خصوصی ( نکات + سوالات + پاسخ های تشریحی)

82,000 67,000 تومان

در این پکیج، نکات مصاحبه و راهکارهای موفقیت در آن، سوالات عمومی و روانشناسی و سوالات تخصصی حسابداری شرکتهای خصوصی در مصاحبه حضوری با پاسخ های تشریحی برای شما گردآوری شده است. بکارگیری این نکات و مطالعه این سوالات در تمام مصاحبه های موسسات، سازمانها و شرکتهای خصوصی ضروری است. نکات و راهکارهای موفقیت در مصاحبه از قبیل رزومه نویسی صحیح - نکات با اهمیت قبل و حین و بعد از مصاحبه - پوشش مناسب و زبان بدن - بایدها و نبایدهای مصاحبه در قالب 59 نکته برای شما عنوان شده است. سوالات عمومی و روانشناسی شامل سه دسته سوالات شخصی - سوالات سازمانی و سوالات روانشناسی می باشد که به تعداد 99 سوال برای شما آماده شده است. سوالات تخصصی نیز شامل سوالات عمومی حسابداری و سوالات تخصصی حسابداری شرکتهای خصوصی و مقررات مربوطه و همچنین سوالات مالیاتی و مقررات مربوطه  مجموعا به تعداد 378 سوال می باشد. این پکیج شما را از سردرگمی‌ جستجوی سوالات و منابع مختلف برای مصاحبه نجات می‌دهد و دقیقا همان مطالب و سوالاتی را در اختیار شما می‌گذارد که برای موفقیت در مصاحبه حضوری حسابداری بخش خصوصی به آن نیاز دارید.


دسته‌بندی